Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr & Studio
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Wykaz firm szkolących - Zawody Różne
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Obowiązki posiadacza odpadów

  

 

Nowe obowiązki posiadacza odpadów - informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami

- szczegóły na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Uwaga! po kliknięciu na obrazek otworzy się nowe okno przeglądarki.)


 

WAŻNE DLA RZEMIOSŁA

Nowe przepisy odpadowe dotyczą znacznej grupy przedsiębiorców

Do tej pory wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady - takie jak kartony, opakowania foliowe, pudełka po szamponach i farbach (pudełka po farbach to odpad niebezpieczny), czy lakierach do paznokci, oleje, tonery do drukarek - po prostu podpisywali umowy z firmami, które je odbierały. Dalej nikogo nic nie obchodziło. Od nowego roku trzeba prowadzić ewidencje odpadów i wystawiać karty ich przekazania. Wszystko to właśnie w elektronicznym systemie BDO.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

UWAGA!

Co z podmiotami, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO? 

Takie podmioty mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonowała do tej pory  obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.


WAŻNE!

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.


UWAGA ! RZEMIEŚLNIK NIE WNOSI OPŁATY REJESTROWEJ 100,00 ZŁ.

Przykładowe odpady warsztatu samochodowego:

1. 12.01 - Odpady z obróbki skrawaniem metali i tworzyw i cała grupa

2. 13.02 - Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe i cała grupa

3. 15.01 - Odpady opakowaniowe ( włącznie z selektywnie gromadzonymi

odpadami komunalnymi) i cała grupa

4. 16.01.03 - Zużyte opony

5. 16.01.07 - Filtry olejowe

6. 16.01.12 - Klocki hamulcowe

7. 16.01.13 - Płyny hamulcowe

8. 16.01.17 - Złom żelaza

9. 16.01.18 - Złom metali nieżelaznych

10. 16.02 - Odpady urządzeń elektrycznych i cała grupa

11. 16.06 - Baterie i akumulatory i cała grupa

 12.16.08 - Zużyte katalizatory i cała grupa

Do pobrania kompletny Katalog odpadów (format PDF)  jako część  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 GRUDNIA 2014 r.  Dz.U. z 29.12.2014 poz. 1923   

Prowadzący działalność gospodarczą wypełnia w Formularzu Rejestrowym tylko 3 strony. Na stronie 1 i 2 znajduje się Dział I , w którym należy wypełnić pkt.1, 2 i 3 W punkcie 2 Działu I należy zaznaczyć "TAK" przy rubryce Dział XII. DO pobrania str 1 i 2 działu I oraz dział XII (w formacie.doc)

Ponadto należy wypełnić oświadczenie do wpisu do rejestru (w formacie .doc) do pobrania tutaj  W Dziale XII na przedostatniej stronie wniosku, rzemieślnik jako wytwórca odpadów do tabeli wpisuje KOD odpadów i rodzaj odpadów (przykład poniżej).

Gdy wpiszemy tylko 4 cyfrowy KOD należy dopisać i cała grupa.

Katalog odpadów znajduje się w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 GRUDNIA 2014 r. Odpady z warsztatów rzemieślniczych znajdują się w grupach: 12, 13, 14, 15 i 16Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe).
W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.

Źródło: Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dot wpisu do rejestru BDO (str.2 i 3)

 

Szanowni  Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego w załączeniu przesyła do wiadomości i upowszechnienia w cechach  i wśród przedsiębiorców - rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r.  w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w bazie BDO (Dz.U. 2019, poz. 2531). Rozporządzenie zostało opublikowane 30 grudnia 2019 roku i  zastąpiło dotychczas  obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2014.

W nowym rozporządzeniu  poszerzono do 46 pozycji -  rodzaje odpadów (wraz z numerem kodu i ilością), które nie podlegają  ewidencji, a w konsekwencji których wytwarzanie w określonych ilościach nie spowoduje obowiązku rejestracji w BDO.

Do pobrania również  tekst rozporządzenia w formacie PDF

 


Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka