Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr & Studio
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Wykaz firm szkolących - Zawody Różne
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

(3) Informacje dla uczniów

 

Uwaga! Absolwentki i absolwenci szkoły podstawowej. Chcecie wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymacie co miesiąc wynagrodzenie, w zawodach poszukiwanych na terenie Trójmiasta, Polski  i w innych krajach, zasięgnijcie więcej informacji w Cechu.


Kontakt - tel. 58 620 88 62 w. 12

Gdynia, ul. 10 Lutego 33 III piętro pok. 311

 


 

WYKAZ KOMPLETU DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Z UCZNIEM MŁODOCIANYM


 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (może być kserokopia potwierdzona za zgodność).

 2. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły branżowej I stopnia lub w przypadku dokształcania w formie kursowej oświadczenie rodzica/opiekuna o ponoszeniu kosztów kształcenia  teoretyczego.

 3. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do konkretnego zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy- kieruje pracodawca).
   
  W przypadku, gdy uczeń po szkole podstawowej w dniu 1 września  nie ukończył 15 lat, dodatkowo pozytywna opinia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 4. Zaświadczenie o przeszkoleniu BHP na stanowisku – wstępne, od mistrza szkolącego.

 5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
  oraz kartka z dokładnym adresem zamieszkania, numerem telefonu rodzica/opiekuna i ucznia, w przypadku opiekuna postanowienie sądowe o ustanowieniu opieki prawnej.PAKIET DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ

W ZAKŁADZIE SZKOLĄCYM UCZNÓW ZAWODUWykaz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 2. Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
 3. Karta osobista młodocianego pracownika

 4. Zaświadczenie o dokształcaniu (w przypadku dokształcania w szkole zasadniczej)

 5. Program praktycznej nauki zawodu

 6. Wykaz prac wzbronionych młodocianym (z informacją o potrzebie dokonania przez rzemieślnika wyboru prac wzbronionych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i nauczanego zawodu)

 7. Lista obecności pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 8. Lista płac pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 9. Poradnik egzaminacyjny oraz inne w zależności od potrzeb zakładu rzemieślniczego i zobowiązań pracodawcy wynikających z kodeksu pracy

Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka