Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2014-2017
  Galeria 2014 - 2016
  Galeria 2017
  Galeria 2018
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Usługi rachunkowe
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz szkolenia
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Zaczyna nam brakować rzemieślników. Rozmowa z Dariuszem Gobisem Dyrektorem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2014
  78. rocznica masowych wysiedleń z Gdyni - uroczystości z udziałem gdyńskich rzemieślników
  Bogdan Kostro list graturacyjny
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017
  Konkursy
  Bursztynowe Rzemiosło 2016 - wyniki konkursu
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego - 05.06.2016
  XII Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia - 04.06.2017
  XIII OTWARTY KONKURS FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO - 3.06.2018
  Plebiscyt MISTRZOWIE URODY
  Ciekawe strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Komunikat Cookies
  Rzetelna firma

Organy Cechu

 Organami Cechu są:

  • Walne Zgromadzenie Delegatów,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Cechowy.

Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego. Delegatów wybierają członkowie Cechu na zebraniach sekcji branżowych na okres kadencji Zarządu, czyli na okres 4 lat.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu, do zakresu jego działania należy kierowanie całokształtem działalności Cechu. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów na 4-letnią kadencję. Składa się z 5 osób, w tym ze Starszego Cechu, 2 Podstarszych, Sekretarza, Skarbnika (Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera również 2 zastępców członka Zarządu). Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

Skład Zarządu Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni:

  Adam Wika  Czarnowski - Starszy Cechu

- od dnia 20.05.2010 r.; druga kadencja od dnia 15.05.2013 r.; trzecia kadencja od dnia 10.05.2017 r.

Włodzimierz Luks - Podstarszy Cechu

Bogdan Kostro - Podstarszy Cechu                        

 

Nemezjusz Samulak - Sekretarz

Leszek Jerzy Sobiech - Skarbnik

 

Zastępcy członka Zarządu:

 Katarzyna Schenk

Andrzej von Jutrzenka Trzebiatowski

 

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu. Składa się z przewodniczącego oraz 2 członków i jest wybierana na okres kadencji Zarządu. Do zadań Komisji należy między innymi badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu.

Sąd Cechowy powołany jest do rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła. Składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i wybierany jest na okres kadencji Zarządu.
 


Firmy zrzeszone:
  AUTO-CAMP-SERVICE
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  P.Inst. - Bud. SUCHOCKI
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka