Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr & Studio
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Wykaz firm szkolących - Zawody Różne
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Organy Cechu

 Organami Cechu są:

  • Walne Zgromadzenie Delegatów,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Cechowy.

Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego. Delegatów wybierają członkowie Cechu na zebraniach sekcji branżowych na okres kadencji Zarządu, czyli na okres 4 lat.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu, do zakresu jego działania należy kierowanie całokształtem działalności Cechu. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów na 4-letnią kadencję. Składa się z 5 osób, w tym ze Starszego Cechu, 2 Podstarszych, Sekretarza, Skarbnika (Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera również 2 zastępców członka Zarządu). Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

Skład Zarządu Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni:

  Adam Wika  Czarnowski - Starszy Cechu

- od dnia 20.05.2010 r.; druga kadencja od dnia 15.05.2013 r.; trzecia kadencja od dnia 10.05.2017 r.

Włodzimierz Luks - Podstarszy Cechu

Bogdan Kostro - Podstarszy Cechu                        

 

Nemezjusz Samulak - Sekretarz

Leszek Jerzy Sobiech - Skarbnik

 

Zastępcy członka Zarządu:

 Katarzyna Schenk

Andrzej von Jutrzenka Trzebiatowski

 

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu. Składa się z przewodniczącego oraz 2 członków i jest wybierana na okres kadencji Zarządu. Do zadań Komisji należy między innymi badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu.

Sąd Cechowy powołany jest do rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła. Składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i wybierany jest na okres kadencji Zarządu.
 


Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka