Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2014-2017
  Galeria 2014 - 2016
  Galeria 2017
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Przedstawienie pt. "Agùst Szlôga"
  Przedstawienie pt."Krawiec Pani Mani"
  Przedstawienie pt."Hulaj dusza... !"
  Usługi
  Usługi rachunkowe
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz szkolenia
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Zaczyna nam brakować rzemieślników. Rozmowa z Dariuszem Gobisem Dyrektorem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2014
  78. rocznica masowych wysiedleń z Gdyni - uroczystości z udziałem gdyńskich rzemieślników
  Bogdan Kostro list graturacyjny
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017
  Konkursy
  Bursztynowe Rzemiosło 2016 - wyniki konkursu
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego - 05.06.2016
  XII Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia - 04.06.2017
  Plebiscyt MISTRZOWIE URODY
  Ciekawe strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Statystyka odwiedzin

Organy Cechu

 Organami Cechu są:

  • Walne Zgromadzenie Delegatów,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Cechowy.

Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego. Delegatów wybierają członkowie Cechu na zebraniach sekcji branżowych na okres kadencji Zarządu, czyli na okres 4 lat.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu, do zakresu jego działania należy kierowanie całokształtem działalności Cechu. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów na 4-letnią kadencję. Składa się z 5 osób, w tym ze Starszego Cechu, 2 Podstarszych, Sekretarza, Skarbnika (Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera również 2 zastępców członka Zarządu). Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

Skład Zarządu Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni:

  Adam Wika  Czarnowski - Starszy Cechu

- od dnia 20.05.2010 r.; druga kadencja od dnia 15.05.2013 r.; trzecia kadencja od dnia 10.05.2017 r.

Włodzimierz Luks - Podstarszy Cechu

Bogdan Kostro - Podstarszy Cechu                        

 

Nemezjusz Samulak - Sekretarz

Leszek Jerzy Sobiech - Skarbnik

 

Zastępcy członka Zarządu:

 Katarzyna Schenk

Andrzej von Jutrzenka Trzebiatowski

 

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu. Składa się z przewodniczącego oraz 2 członków i jest wybierana na okres kadencji Zarządu. Do zadań Komisji należy między innymi badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu.

Sąd Cechowy powołany jest do rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła. Składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i wybierany jest na okres kadencji Zarządu.
 


Firmy zrzeszone:
  AUTO-CAMP-SERVICE
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  MECHANIKA POJAZDOWA Karol Krzyżanowski
  P.Inst. - Bud. SUCHOCKI
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka