Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  (2) Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  (6) Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE
Gdańsk, 15 stycznia 2021 roku

 
Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
 
Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
 
Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego
 
Panowie Senatorowie RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego
 
Pan Adam Abramowicz, Rzecznik
Małych i Średnich Przedsiębiorców 
Szanowni Państwo,
 
Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców
z województwa pomorskiego, po analizie obszarów i instrumentów wsparcia udzielonego
w poszczególnych Tarczach przez rząd, jak również w wyniku oceny sytuacji przedsiębiorców zrzeszonych w naszych organizacjach, zwracamy się do Państwa z apelem dotyczącym następujących spraw.
 
 1. Nieustannie apelujemy o odstąpienie w przyznawaniu pomocy od kryterium PKD. Wnosimy o przyjęcie klucza spadku przychodów spowodowanego COVID-19 jako podstawowego kryterium udzielania pomocy. Zastosowanie klucza PKD powoduje bowiem pominięcie wielu branż, które funkcjonują w innych obszarach niż te objęte pomocą ze względu na specyfikę swojej działalności, czy powiązań gospodarczych, a znacząco ucierpiały na skutek pandemii i znajdują się na granicy upadłości. W wyniku braku spójności pomiędzy kolejnymi aktami prawnymi, poszczególne branże pojawiają się w nich lub znikają, a niektóre mimo ciągłych monitów do dziś nie zostały objęte żadną pomocą.
Przykładami niech będą następujące PKD:
 
47.77.Z – sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, to głównie mali przedsiębiorcy z galerii handlowych nie mogący prowadzić działalności inaczej niż stacjonarnie, którzy nie zostali objęci pomocą, mimo zamykania galerii handlowych i jednocześnie objęcia pomocą tylko wybranych podmiotów działających na terenie galerii. Problem małych przedsiębiorców dotyczy też PKD 74.90.Z (pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana), którzy jako pośrednicy handlowi prowadzą np. sklepy jubilerskie (np. sieć YES która nie jest siecią właścicielską lecz obsługiwana przez firmy o wymienionych PKD) – zamknięte
w galeriach handlowych, a nie objęte pomocą.
 
85.59.A - działalność szkół językowych to PKD który jest w np. tarczy 6.0 czyli ustawodawca wie, że ta branża ma problem, nie został jednak objęty pomocą z tarczy 2.0 PFR. Branża szkół językowych bardzo ucierpiała na skutek pandemii głównie z powodu braku możliwości odbywania zajęć w formie stacjonarnej, a w szczególności w większych kilkunastoosobowych grupach, które są dla szkół językowych najbardziej dochodowe. Zajęcia zdalne są przez klientów bardzo słabo oceniane, szczególnie te dla dzieci, ponieważ dzieci zbyt wiele czasu spędzają przed komputerami z powodu nauki zdalnej w szkołach publicznych. Z rynku już w tej chwili zniknęła znaczna część szkół językowych, a te które nadal utrzymują się na rynku
- w 2020 roku osiągnęły przychody niższe nawet o 60% w porównaniu do 2019 roku.
 
55.20.Z – obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – to grupa przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości świadczenia usług od 7 listopada 2020 r. W tym przypadku zaistniała sytuacja odwrotna jak w poprzednim, tj. kod ten znalazł się
w tarczy 2.0 PFR, natomiast nie widnieje w katalogu kodów tarczy 6.0.
 
50.10.Z – transport morski przybrzeżny pasażerski – dotyczy łódek i stateczków przewożących turystów, w tym np. transportu turystów drogami wodnymi – zwiedzania np. Gdańska
i terenów postoczniowych. Pod takim PKD działają m.in. przedsiębiorstwa ekonomii społecznej (brak przychodów  wiosną, spadek latem i całkowite zamrożenie na koniec sezonu, tj. do listopada), oraz pozostałe jednostki komercyjnej białej floty przewożącej turystów (tj. ruch m.in. związany z wycieczkami szkolnymi). W tej grupie spadek przychodów dochodzi do 100%.
 
Od początku pandemii apelujemy o odejście od kryterium PKD, kierując swoje postulaty do władz centralnych, parlamentarzystów, Rzecznika MŚP. Działamy również poprzez centralne struktury naszych organizacji. Nasze apele spotykają się z obojętnością i trwaniem przy dotychczasowych kryteriach, co z naszego punktu widzenia generuje zamęt i spycha wiele firm, szczególnie mikro i małych, na margines i odcina je od pomocy. Te nieliczne przykłady to dowód na nieprzystawanie do sytuacji kryterium jakim jest kod PKD. Posługiwanie się tym kryterium spowoduje niestety w wielu przypadkach upadłości całkowicie niezawinione przez przedsiębiorców, a będące wynikiem decyzji zewnętrznych i niezależnych od firm.
 
 
 
 1. Drugi temat niniejszego Apelu dotyczy właśnie skutków dla przedsiębiorców wynikających
  z decyzji rządu o zamykaniu branż, lockdownie, błędach w kryteriach dostępności instrumentów pomocowych. Skutkiem najpoważniejszym będzie postawienie podmiotów w stan upadłości lub po wniosku o postawienie w stan upadłości odmowa prowadzenia postępowania z uwagi na brak środków w podmiocie (na pokrycie kosztów postępowania).
Wzorowo prowadzone podmioty, w sposób całkowicie niezawiniony przez właścicieli, menedżment, pracowników – upadną powodując: wieloletnie sprawy sądowe, zajęcia komornicze zarówno majątku firm jak i prywatnego majątku przedsiębiorców.
Utrata dorobku całego życia, utrata dobrego imienia, kryzysy psychiczne, depresja
i niszczenie życia rodzin będą efektami decyzji, które podjęto za firmy. To niedopuszczalne, że w sposób całkowicie niezawiniony wielu ludzi zostanie pozbawionych majątku i dobrego imienia, aby ponieść osobiste konsekwencje decyzji rządowych. Być może po 5, 10 latach niektórzy z przedsiębiorców wygrają spory sądowe. Lecz ich firmy nie zostaną odbudowane. Utracone zdrowie i życie rodzinne nie zostanie przywrócone.
 
Apelujemy, aby dla wszystkich firm, które z uwagi na pandemię będą zmuszone
do prowadzenia postępowania upadłościowego (na ich wniosek lub wierzycieli) wprowadzić rozwiązania w prawie, które spowodują:
 
 • wyłączenie wszelkiej odpowiedzialności z majątku prywatnego zarządów i właścicieli,
 • spłatę zobowiązań firm, wobec których toczą się postepowania upadłościowe
  w stosunku do wierzycieli, przez Skarb Państwa (w tym zobowiązań podatkowych
  i ZUS),
 • wyłączenie odpowiedzialności karno–skarbowej zarządów, właścicieli i pracowników firm, spłatę zobowiązań przedmiotowych firm wobec pracowników przez Skarb Państwa.
Apelujemy do Państwa o pilne interwencje we wskazanych obszarach.
 
Konsekwentnie zwracamy też uwagę, że podstawą funkcjonowania gospodarki oraz utrzymania miejsc pracy jest przystąpienie rządu do rozmów z branżami, których lockdown dotyczy zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. Dialog, wysłuchanie głosu przedsiębiorców
i wspólne wypracowanie rozwiązań mogących chronić zdrowie Polaków z jednoczesnym odmrożeniem działalności firm – jest możliwe.
Przedsięwzięcie takie wymaga jednak rozmów
i pracy nad sensownymi rozwiązaniami wspólnie z przedsiębiorcami. Nam jako organizacjom
i przedsiębiorcom permanentnie brakuje dialogu, otwarcia na nasze postulaty i przyjęcia, że po naszej stronie jest wiedza i doświadczenie w zakresie tego co dotyczy życia naszych firm.
 
Jednocześnie wyrażamy nasze zdecydowane poparcie dla stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Pana Adama Abramowicza, z dn. 7 stycznia 2021 r., skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w którym zawarto postulat, aby branże nieobjęte w wykazie PKD miały możliwość skorzystania z obydwu tarcz w przypadku drastycznego spadku obrotów. Zgadzamy się również z Rzecznikiem MSP, że niezwykle ważne jest, aby wszyscy przedsiębiorcy – bez względu na miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej – byli traktowani przez polski rząd w jednakowy sposób.
 

Z wyrazami szacunku,
 
Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:
 
- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 (...)


Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka