Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2019
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  ODWOŁANY XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  (2) Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy do 5000 zł

Dzień dobry,

polecam jeszcze jedną formę wsparcia członków Cechu - pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy (do 5000 zł). Pożyczka może być umorzona (trzeba złożyć wniosek o umorzenie pożyczki - umorzenie jest pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki).

Poniżej informacje ze strony:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Uzyskaj pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Informacje:

Otrzymasz pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Odpowiedz na kilka pytań, żeby sprawdzić, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia.

SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ SKORZYSTAĆ


 1. Rozwiń tekst

Kiedy możesz skorzystać

  Jeśli masz statusu

 1. mikro przedsiębiorcy i prowadziłeś działalność gospodarczą przed

 2. 1 marca 2020 r.

 3. Rozwiń tekst

 4. Kto może skorzystać

 5.  
 6. Mikro przedsiębiorca (w tym mikro przedsiębiorca niezatrudniający pracowników).

 7. Rozwiń tekst

 8. Co musisz przygotować

 9.  
 10. Umowę

 11. Wniosek (plik pdf)

 12. Wniosek (plik docx)

 13. Formularz pomocy publicznej - Załącznik nr 1 do wniosku

 14. Kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik)

 15. Formularze i dokumenty są dostępne na Praca.gov.pl.

 16. Zapoznaj się także z:

 17. Zasadami udzielania pożyczki

 18. Instrukcją wypełniania wniosku na Praca.gov.pl

 19. Rozwiń tekst

 20. Gdzie składasz dokumenty

 21.  
 22. W powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru. Wniosek możesz złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

 23. Rozwiń tekst

 24. Ile zapłacisz

 25.  
 26. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

 27. Rozwiń tekst

 28. Informacje dodatkowe

 29.  
 30. Możesz uzyskać na stronie Praca.gov.pl.
  Lista Powiatowych Urzędów Pracy udostępniona została bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl oraz na stronie Praca.gov.pl – Wybór Urzędu.

 31. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 32. Aby skorzystać z wszystkich informacji, formularzy i funkcjonalności trzeba wejść na stronę:

 33. https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

 34. Także na tej stronie jest instrukcja złożenia wniosku.

 35. Adresatem wniosku naszych członków będzie najczęściej Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.

 36. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub on - line.

 37. W formie papierowej: wzór wniosku trzeba wypełnić/wydrukować z w/w strony internetowej i podpisać + załączyć umowę pożyczki (na stronie internetowej jest w pdf; należy ją wydrukować, podpisać i załączyć) --> wysłać lub zawieść do PUP.

 38. Wniosek on line (na w/w stronie jest kafel "złóż wniosek"). Uwaga: Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Do wniosku on - line należy też załączyć umowę pożyczki (na stronie internetowej jest w pdf; należy ją wydrukować, podpisać, zeskanować i załączyć plik pdf do wniosku on -line).

 

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikro przedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikro przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

 

Informację opracował Paweł Sut Radca Prawny Cechu

 Firmy zrzeszone:
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka