Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2019
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XIII OTWARTY KONKURS FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO - 3.06.2018
  XIV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego 9 czerwca 2019 r. Wyniki
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Komunikat Cookies
  Rzetelna firma

Wybrane wskaźniki na 2020 r.

 Skala podatkowa za 2020 r.

okres obowiązywania:  od  1.01.2020 do  31.12.2020

 

 

 

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

 

Podatek wynosi

 

ponad

 

do


85.528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528


14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku

 

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

 

ponad

 

do


8.000 zł

1.360 zł

8.000 zł

13.000 zł

1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

127.000 zł

525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]

127.000 zł


brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.

Koszty uzyskania przychodów

okres obowiązywania:  
od  1.01.2020 do  31.12.2020

1) Koszty pracownicze

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota roczna

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

250 zł

łącznie nie więcej niż 3.000 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej
niż 4.500 zł

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

300 zł

łącznie nie więcej niż 3.600 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków
300 zł

łącznie nie więcej niż 5.400 zł

Uwaga: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów podane w ppkt 1 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Kwota zmniejszająca - stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek w 2020 r.

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek

ponad

do

 

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1b updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez płatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek

miesięczna

43,76 zł

Podstawa prawna: art. 32 ust. 3 updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 2, 4, 6, art. 35 ust. 4, 5 i art. 42e ust. 3 updof.

Minimalne wynagrodzenie za pracę


Okres
1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Kwota wynagrodzenia 2.600 zł
Podstawa prawna
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1778)

Uwaga: Od 1 stycznia 2020 r. w minimalnej stawce wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.).

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług


Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi będzie podlegała corocznie waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Kwota wynagrodzenia 17 zł za godzinę
Podstawa prawna (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778)

 Firmy zrzeszone:
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka