Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2014-2017
  Galeria 2014 - 2016
  Galeria 2017
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Przedstawienie pt. "Agùst Szlôga"
  Przedstawienie pt."Krawiec Pani Mani"
  Przedstawienie pt."Hulaj dusza... !"
  Usługi
  Usługi rachunkowe
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz szkolenia
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Zaczyna nam brakować rzemieślników. Rozmowa z Dariuszem Gobisem Dyrektorem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2014
  78. rocznica masowych wysiedleń z Gdyni - uroczystości z udziałem gdyńskich rzemieślników
  Bogdan Kostro list graturacyjny
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017
  Konkursy
  Bursztynowe Rzemiosło 2016 - wyniki konkursu
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego - 05.06.2016
  XII Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia - 04.06.2017
  Plebiscyt MISTRZOWIE URODY
  Ciekawe strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Statystyka odwiedzin

Wskaźniki podatkowe na 2017 r.

 

Skala podatkowa w 2017 r.

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 


Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Wysokość kwoty zmniejszającej stosowanej przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek

Podstawa obliczenia podatku

Wysokość kwoty zmniejszającej

w zł

do 85.528

556,02

ponad 85.528

0

Wysokość kwoty zmniejszającej odliczanej przez podatnika w zeznaniu podatkowym

Podstawa opodatkowania

Wysokość kwoty zmniejszającej

w zł

do 6.600

1.188

ponad 6.600 nie więcej niż 11.000

od 1.188 do 556,02

ponad 11.000 nie więcej niż 85.528

556,02

ponad 85.528 nie więcej niż 127.000

od 556,02 do 0

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r.

Koszty uzyskania przychodów

okres obowiązywania:  od  1.01.2013 do  31.12.2017

Koszty uzyskania przychodów w 2017 roku (również od 2013 do 2016)

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna (zł)

Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25

nie więcej niż

1.335,00

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków

111,25

łącznie nie więcej niż

2.002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06

łącznie nie więcej niż

1.668,72

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków

139,06

łącznie nie więcej niż

2.502,56


Uwaga:
Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 i 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług

okres obowiązywania:  od  1.01.2017

Okres

od 01.01.2017

Kwota wynagrodzenia

2 000 zł

Kwota stawki godzinowej (dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług)

13 zł za godzinę

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1265)


Uwaga:
Od 1 stycznia 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, będzie miał prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługę będzie podlegała corocznie waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.).

 

Świadczenie urlopowe

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Przepis art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa górną granicę świadczenia urlopowego dla poszczególnych grup pracowników, ustalaną w odniesieniu do wysokości odpisu podstawowego dla tych grup. Pracodawca może ustalić wysokość świadczenia urlopowego na poziomie niższym niż odpis podstawowy – właściwy dla danego rodzaju zatrudnienia. Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, pracodawca w 2017 r. wypłaca świadczenie urlopowe:

1) Pracownikowi zatrudnionemu w tzw. normalnych warunkach, w wysokości:

 

na pełny etat – 1.185,66 zł,

na 3/4 etatu – 889,25 zł,

 

 

na 1/2 etatu – 592,83 zł,

na 1/4 etatu – 296,42 zł.

 

2) Pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, w wysokości:

 

na pełny etat – 1.580,89 zł,

na 3/4 etatu – 1.185,67 zł,

 

 

na 1/2 etatu – 790,45 zł,

na 1/4 etatu – 395,22 zł.

 

Kwota świadczenia urlopowego dla pracownika młodocianego odpowiada wysokości odpisu podstawowego naliczonego w zależności od roku nauki i wynosi:

 

w I roku nauki – 158,09 zł,

w III roku nauki – 221,32 zł.

 

 

w II roku nauki – 189,71 zł,

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.).Firmy zrzeszone:
  AUTO-CAMP-SERVICE
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  MECHANIKA POJAZDOWA Karol Krzyżanowski
  P.Inst. - Bud. SUCHOCKI
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka